HELHED OG UDVIKLING
KIRSTEN AGGERHOLM --- 1980-2001 udd. ved Bob Moore, International Center for Human Growth - 1978-82 holistisk kropspsykologi ved Anne og Philip Neess, Nordlyscentret - 1988-92 drømmeanalyse ved analytisk psykolog og forfatter Ole Vedfelt - 1989-94 supervision ved mag.i filosofi Asta Fink --- Medlem af Moore-Healing Association
PSYKOTERAPI - MEDITATION - LIVSCOACHING - SUPERVISION MINDFULNESS - HEALING - DRØMMEANALYSE - KROPSPSYKOLOGI

                                      TERAPI OG UNDERVISNING  
                                                                   i   
     
                                        Skanderborg og København
 
 
 
                
                                    
Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det" (Joh.I,5)Vi har mulighed for at vokse og udvikle os gennem hele livet. Hver livsalder rummer sine opgaver og udfordringer, sine muligheder og gaver. For at vokse og modnes fuldt ud, for at forstå noget mere af den rige og mangfoldige virkelighed og forstå, hvad livet vil os, og hvad vi har at give til livet, kan meditation og undervisning i livsforståelse og selvindsigt være til meget stor gavn.
Især i nogle perioder mærker vi behov for nye indsigter og forandring, behov for at gå på opdagelse i os selv og livet.  Undertiden med sygdom og krise som drivkraft, undertiden ud af lyst og interesse. 
Vores selvopfattelse og selvfølelse er i høj grad præget af vores livs oplevelser og omgivelsernes holdning til os gennem tiden.  At blive mere rodfæstet i egne følelser, tanker og livsværdier, at finde sin egentlige identitet og egen vej hænger derfor sammen med at blive klar over, hvad der forhindrer, og hvad der befordrer lys og vækst i os. 
Større indsigt i os selv giver større opmærksomhed og forståelse for vores medmennesker og omverden.  En god kontakt med følelseslivet er her nødvendig. Vi må kunne mærke, hvad vi føler, for at kunne følge med i livets bevægelser.  Følelserne giver liv, muliggør nærhed og dybere forståelse og kan være en afgørende hjælp til at finde vej i livet.  De er nødvendige for at holde vores tænkning levende og varm, såvel som vores tanker medvirker til at stabilisere og udvikle følelseslivet.
At søge selverkendelse og mening giver mulighed for at genfinde og styrke vore medfødte - i det lille barn så synlige - kvaliteter af tillid, åbenhed, kærlighed, håb, fred, sandfærdighed, glæde og livsmod.  De er for mig at se vore spirituelle og dybest set uødelæggelige rødder og fundamentet for et frugtbart samspil med omverdenen.  De udgør basis for at turde, at skelne, at tage ansvar, at bære, for samvær og udvikling.  De er helende kræfter og viser vej til det indhold og formål, der er i ethvert menenskes liv.
 
Mit arbejde foregår i individuelle forløb og i grupper.  Det bygger på en dybdepsykologisk og holistisk livsforståelse og omfatter samtaleterapi, meditation, drømmeforståelse og healing.  Enkelt sagt giver et individuelt forløb større selverkendelse og helstøbthed og en dybere forståelse af vores liv og udviklingsmuligheder og de helende, fornyende kræfter i livet.

Jeg har praksis i Skanderborg og i København, hvor det individuelle arbejde og mindre grupper foregår.  Herudover har jeg kurser under
AOF i Vejle.
Du er velkommen til at ringe og forhøre dig nærmere - tlf. 8651 2707.
                                                                "The real security is 
                                                                                        what is honest in yourself"
                                                                                                  (Bob Moore)
"Your heart is your higher consciousness"
                                         (Bob Moore)